Vi tillhandahåller juridiska tjänster inom följande områden:

Vi ger juridisk rådgivning och förmedlar rättshjälp

Rättsskydd i hem- och
företagsförsäkring

Vi är tyvärr inte notarius publicus och kan därför inte notarisera handlingar.

Affärsjuridik

Arbetsrätt

Bolagsrätt

Fastighetsrätt

Familjerätt

Arvsrätt

Skatterätt

Allmänna villkor

Vid utförande av uppdrag av Advokatbyrån Juristhuset Båstad AB.

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som Advokatbyrån Juristhuset Båstad AB (Advokatbyrån) utför för sina klienter. Utöver dessa villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler för god advokatsed för uppdraget, se www.advokatsamfundet.se.

Läs mer