Rättsskydd i hemförsäkringen

I de flesta hemförsäkringar finns det ett rättsskydd, som kan användas vid tvister mm. Det innebär att försäkringsbolaget betalar hela eller delar av kostnaden för vårt arbete. Om Ni vänder Er till oss sköter vi kontakterna med försäkringsbolaget och undersöker om det finns möjlighet att få ersättning ur försäkringen.

För information om rättsskyddet i Er hemförsäkring, kontrollera försäkringshandlingarna eller kontakta försäkringsbolaget.

 

Har du några frågor? Ring till oss: 0431-766 92